Μέγας Πλάτανος 1200 ετών

 


  1. Ο αγέρωχος χιλιετής πλάτανος της Τσαγκαράδας στο Πήλιο, ένα παγκόσμιο φυσικό μνημείο.